LUONNOLLISESTI -VALMENNUSMALLI TUO GREEN CARE -MENETELMÄT OSAKSI SOSIAALISTA KUNTOUTUSTA

Kesto

1.2.2019–31.12.2021

Hankkeen tavoite
Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa syrjäytymisvaarassa olevien, pitkäaikaistyöttömien ja päihdekuntoutujien sekä moniongelmaisten perheiden ja eri kulttuurivähemmistöjen perheiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta luontolähtöisin menetelmin. Lisäksi tavoitteena on parantaa Green Care -menetelmien käyttöön liittyvää osaamista sosiaalisessa kuntoutuksessa ja vahvistaa hankealueen toimijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä.

Pitkän tähtäimen tavoitteena on saada tuotua sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden rinnalle vaihtoehdoksi osallisuuden, toiminta- ja työkyvyn lisäämiseksi luontolähtöisiä kuntoutuspalveluita ja menetelmiä sekä osaavaa henkilöstöä.

Toiminta-alue ja kohderyhmä
Hankkeen toiminta-aluetta on Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi ja Rovaniemi. Painotukset toiminnassa vaihtelevat paikkakunnittain. Kohderyhmään kuuluvat eri ikäiset kuntoutujat sekä sosiaalisen kuntoutuksen palveluja tarjoavien toimintayksiköt ja niiden henkilöstö, ostaja- ja päättäjätahot sekä luonto- ja luontomatkailuyrittäjät tai muut toiminnasta kiinnostuneet tai Green Care toimintaa suunnittelevat.

Hallinnoija ja toteuttajat
KSAK Oy toimii hankkeen hallinnoija ja yhtenä toteuttajana. Muut toteuttajat ovat Ksakki ry ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy.

KSAK Oy vie kentälle lisää tietoa Green Care -toiminnasta ja rakentaa verkostoja sekä luo toimintamalleja yhdessä osatoteuttajien kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun päävastuu on valmennusmallin suunnittelussa, pilotoinnissa ja muotoilussa. Ksakki ry:n rooli on puolestaan luontoon suuntautuvassa asiakastyössä ja Green Care -menetelmien käyttöönotossa ja edelleen kehittämisessä.

Rahoittajat
Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kuusamon kaupunki sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot

Lisätietoja

Viivi Törmänen 040 168 2763
Sirpa Murtovaara 0400 917 489
Laura Karjalainen 040 187 9972

 

Ksakki ry
y-tunnus
2534499-3

Postiosoite
PL 13
93601 Kuusamo

Kuusamon toimipiste
Airotie 2b
93600 Kuusamo

Rovaniemen toimipiste
Varastotie 2
96320 Rovaniemi

Lisätietoja
0400 225 587
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.