ETSEMPPI -ETÄKUNTOUTUKSEN JA VALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN

 Kesto

11.5. - 31.12.2020

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen toiminnan tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, vahvistaa osallisuutta ja edistää laaja-alaista hyvinvointia ja arjessa selviytymistä luomalla uusia etäkuntoutuksen ja -valmennuksen keinoja, joilla tuetaan palveluiden ja työelämän ulkopuolella olevia. Hankkeessa kehitetään alueelle sopivaa etäkuntoutusta ja -valmennusta.

Tavoitteena on saada kuntoutus ja valmennus sähköisesti kaikkien saataville ja jokaisen omaan toimintaympäristöön. Kuntoutukseen ja valmennukseen osallistuminen on tällöin mahdollista omasta kodista käsin ja siten lisää kuntoutukseen osallistujien määrää. Tämä edellyttää kuntoutujien ja osin myös ammattilaisten osaamisen päivittämistä niin, että heillä on mahdollisuus osallistua etänä toteutettavaan palveluun.

Hankkeessa lisätään asiakkaiden osaamista etäkuntoutuksessa ja -valmennuksessa käytettävien laitteiden, välineiden ja sovellusten käytöstä perehdyttämällä asiakkaat tarvittaviin laitteisiin, välineisiin ja sovelluksiin. Hankkeessa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan etäkuntoutuksen pilottiryhmä. Lisäksi hankkeessa selvitetään ammattilaisten osaamisen kehittämisen tarpeita etäkuntoutuksessa hyödynnettäviin laitteisiin, välineisiin ja sovelluksiin liittyen. Selvityksen pohjalta järjestetään osaamisen kehittämisen tilaisuuksia.

Toiminta-alue ja kohderyhmä

Hankkeen toiminta-alue on Kuusamo. Hankkeen kohderyhmänä ovat eri-ikäiset kuntoutujat, jotka hyötyvät etäkuntoutuksesta ja -valmennuksesta. Kohderyhmään kuuluvat erityisesti kuntouttavassa työtoiminnassa olevat sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat.

Hallinnoija ja toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on KSAK Oy. Osatoteuttajana toimii Ksakki ry.

Rahoittajat

Euroopan Sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kuusamon kaupunki sekä hankkeen toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeen kokonaisbudjetti

84 700 €

Lisätietoja hankkeesta

KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Sanna Niikkonen, projektipäällikkö
0400 264 984,
sanna.niikkonen(at)ksak.fi

Riitta Juustila-Mikkonen, hankeasiantuntija
0400 588 891,
riitta.juustila-mikkonen(at)ksak.fi

Ksakki ry

Sirpa Murtovaara, yksilöohjaaja
0400 917489,
sirpa.murtovaara(at)ksakki.fi

Päivi Käkelä, yksilöohjaaja
0400 148662,
paivi.kakela(at)ksakki.fi

Pirjo Matinmikko, yksilöohjaaja
040 168 2981,
pirjo.matinmikko(at)ksakki.fi

Heikki Mustonen, tekninen tuki
040 173 3092,
heikki.mustonen(at)ksakki.fi

 

Ksakki ry
y-tunnus
2534499-3

Postiosoite
PL 13
93601 Kuusamo

Kuusamon toimipiste
Airotie 2b
93600 Kuusamo

Rovaniemen toimipiste
Varastotie 2
96320 Rovaniemi

Lisätietoja
0400 225 587
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.